Beheercommissie

Een dergelijk omvangrijk project als het overstromingsgebied in Groot-Kruibeke raakt vanzelfsprekend vele levens.

De beheercommissie verzamelt alle betrokken partijen maandelijks aan tafel om de lopende zaken rond de natuurinrichting te bespreken. Zowel vertegenwoordigers van overheden als plaatselijke organisaties (natuurvereniging, landbouwers, gemeente, ...) krijgen maandelijks de uitnodiging en verslagen in de bus.

Zo werken we samen aan een projectinvulling waarin ieder zich kan vinden.

Bekijk hier de jaarverslagen van de afgelopen jaren:

2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008