Overstroming '53

De stormvloedramp van 1953 staat te boek als een drama in de lage landen. Doordat een uitzonderlijke noordwestenstorm samenvalt met een heftig springtij, bereikt het water een ongeziene hoogte. Het natuurgeweld eist een bijzonder hoge tol. Vooral het Nederlandse Deltagebied is getroffen; in totaal betalen 1.836 zielen de veerman. Ook Vlaanderen deelt in de klappen met 18 dodelijke slachtoffers.

Als reactie op de ramp ontwerpt de Nederlandse regering het Deltaplan: een revolutionaire onderneming die het land beveiligt tegen het water door dijkverhogingen en -versterkingen, afdammingen en stormvloedkeringen. Waterkeringen worden ontworpen met het oog op waterstanden die slechts 1 keer op 10.000 jaar voorkomen. In Vlaanderen verzekert De Polderwet voortaan onderhoud van de dijken. De oprichting van de Civiele Bescherming garandeert bovendien snelle en doelgerichte hulp bij eventuele overlast in de toekomst...